Vráťme spolu
rozum na internet

Technológie sú dobrý sluha, ale zlý pán. Pomáhajú nám udržiavať priateľstvá na diaľku, no zároveň nás učia na diaľku aj nenávidieť. Okrem zlatých mačiatok a veselých memečiek sa nimi šíria aj lži a nenávistné prejavy. A pod vplyvom emócií konáme skôr, ako rozmýšľame.

V O2 #DátujemeZodpovedne, a preto sme sa rozhodli podporiť návrat rozumu na internet.

Otestujte sa
Genéza hoaxov

Ako vznikajú a prežívajú hlúposti

01

Na začiatku môže byť omyl,
ale aj úmysel

Hoax môže vzniknúť omylom – niekto niečo zle pochopí a chybne interpretuje. No často je na začiatku úmysel – vedomé rozhodnutie niekoho šíriť nepravdu, strach alebo nenávisť. Môže mať politické ciele (získať alebo odradiť voličov), môže chcieť zarábať na reklame, alebo si len užíva našu pozornosť a lajky.

Aký je rozdiel medzi hoaxom, omylom a dezinformáciou?
02

Hoax je vyrobený tak,
aby fungoval

Hoaxy útočia na naše najnižšie pudy. Vyvolávajú strach, nenávisť a podrývajú našu dôveru k iným. Ťažia z našich predsudkov a obáv. Náš rozum pri nich vypína a pod vplyvom hoaxov konáme emočne.

Gejovia, migranti alebo vy: hoaxy si vyberajú svojich nepriateľov
03

Sociálne siete ho
dostanú k ľuďom

Sociálne siete zarábajú na reklame, a preto sa Facebook, YouTube a ďalší snažia o to, aby sme na nich trávili čo najviac času. Servírujú nám zaujímavý a provokatívny obsah, ktorý si pýta naše lajky, komentáre a zdieľania. A na udržanie našej pozornosti fungujú okrem dôveryhodného obsahu aj hoaxy.

Ako fungujú algoritmy
04

Zneužije chyby
našej mysle

Ľudská myseľ je omylná. Uverí tomu, čo vidí ako prvé. Rada uverí tomu, čo vyhovuje jej videniu sveta a odmietne to, čo jej nepasuje. A veselo to potom šírime ďalej.

Psychológia hoaxov
05

Nemáme sa radi
a robíme si zle

Spoločnosť, ktorá verí klamstvám, prestáva veriť, že existuje pravda. Hoaxy a konšpiračné teórie z nás robia večne pochybujúcich a nahnevaných ľudí. Vytráca sa dôvera k iným aj k inštitúciám a demokracii. Naša spoločnosť sa rozpadá.

Nie všetko je však stratené.

Informačná hygiena

Ako sa nedať nachytať

icon

Tak ako si umývame ruky a nosíme respirátory, tak sa vieme hygienicky chrániť aj pred hlúposťami na internete. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých zásad.

icon

Kde to vidím

Pri hoaxe pravdepodobne nejde o štandardné médium, ale známy konšpiračný web.

Skontrolujte, či sa stránka nenachádza na zozname pochybných webov Konšpirátori.sk.

icon

Kto to tvrdí

Viem, kto ten článok alebo post napísal? Podpísal sa alebo je to anonym?

Viem si dohľadať, kto je autor a či naozaj vie, o čom hovorí?

icon

Aký je kontext

Manipulatívne správy nemusia byť čisté klamstvo alebo výmysel.

Niektoré fakty v nich môžu sedieť, no môžu byť vytrhnuté z kontextu a pospájané tak, aby vytvorili to, čo sa niekomu hodí.

icon

Ako sa cítim

Ak vo mne nejaký článok alebo post vyvoláva strach alebo nenávisť, mal by som sa mať na pozore.

Pravdepodobne ho totiž niekto napísal s týmto úmyslom.

icon

Mám nadhľad

Niečo, čo sa tvári ako seriózna správa, môže byť v skutočnosti len zábava.

Berme všetko s nadhľadom, odstupom a pýtajme sa, či nás len niekto nechcel nachytať.

icon

Zdieľam opatrne

Dnes môže byť médiom úplne každý. S veľkou mocou zdieľať a šíriť správy by však mala prísť aj veľká zodpovednosť.

Vždy si dobre zvážme, či je daná informácia hodnoverná predtým ako ju začneme šíriť ďalej.

#
#
Grantová výzva

Nápady, ako vrátiť rozum na internet sme podporili sumou 60 000 €

Zdieľaj s rozumom

Ako sme dátovali zodpovedne v minulosti

Dopravné nehody spôsobené v dôsledku nepozornosti sú alarmujúce.

Pozrieť v archíve
Sajfa Sajfa